• Албан ёсны цахим хуудас
Хархорин сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
2018-09-24 18:25:59