• Албан ёсны цахим хуудас
Сант, Хархорин, Баянгол, Бүрд, Тарагт, Богд сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт /2018 оны 9 сар/
2018-09-11 15:53:49