• Албан ёсны цахим хуудас
Арвайхээр сумын 10, тусгай 11 дүгээр цэцэрлэг, Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг, Зүүнбаян-Улаан, Баруунбаян-Улаан, Сант сумдын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
2018-08-29 11:18:53