• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
2018-05-30 16:04:23