• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
2018-05-24 09:38:40