• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:22:19

Дэлгэрэнгүй..
Сант, Хархорин, Баянгол, Бүрд, Тарагт, Богд сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт /2018 оны 9 сар/
...

2018-09-11 15:53:49

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-08-29 11:19:16

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 10, тусгай 11 дүгээр цэцэрлэг, Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг, Зүүнбаян-Улаан, Баруунбаян-Улаан, Сант сумдын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-08-29 11:18:53

Дэлгэрэнгүй..
Сант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-08-29 11:18:13

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-05-30 16:04:23

Дэлгэрэнгүй..
Сант, Хархорин, Баянгол, Бүрд, Тарагт, Богд сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-05-28 12:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-05-24 09:38:40

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /2013.04.11/
...

2018-05-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгарууулах журам/2003.05.08/
...

2018-05-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..