• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:26:33

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:25:59

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:25:15

Дэлгэрэнгүй..
Биеийн тамир, спортын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:24:44

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:22:19

Дэлгэрэнгүй..
Сант, Хархорин, Баянгол, Бүрд, Тарагт, Богд сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт /2018 оны 9 сар/
...

2018-09-11 15:53:49

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-08-29 11:19:16

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 10, тусгай 11 дүгээр цэцэрлэг, Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг, Зүүнбаян-Улаан, Баруунбаян-Улаан, Сант сумдын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-08-29 11:18:53

Дэлгэрэнгүй..
Сант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-08-29 11:18:13

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-05-30 16:04:23

Дэлгэрэнгүй..