• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль, Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захирлын албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-29 10:45:55

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 11 дүгээр тусгай цэцэрлэг, 12 дугаар цэцэрлэг, Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг, Зүүнбаян-Улаан зэрэг сумдын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-29 10:45:26

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-29 10:44:32

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-29 10:42:52

Дэлгэрэнгүй..
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:27:46

Дэлгэрэнгүй..
Насан туршийн боловсролын төвийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:27:03

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:26:33

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:25:59

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:25:15

Дэлгэрэнгүй..
Биеийн тамир, спортын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:24:44

Дэлгэрэнгүй..