• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Хужирт сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:10:30

Дэлгэрэнгүй..
Баруунбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:10:07

Дэлгэрэнгүй..
Зүүнбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:09:11

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:08:05

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 11:57:04

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн зарим сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
...

2019-07-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн зарим сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
...

2019-07-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль, Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захирлын албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-29 10:45:55

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 11 дүгээр тусгай цэцэрлэг, 12 дугаар цэцэрлэг, Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг, Зүүнбаян-Улаан зэрэг сумдын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-29 10:45:26

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-29 10:44:32

Дэлгэрэнгүй..