• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-11-29 10:42:52

Дэлгэрэнгүй..
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:27:46

Дэлгэрэнгүй..
Насан туршийн боловсролын төвийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:27:03

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:26:33

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:25:59

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:25:15

Дэлгэрэнгүй..
Биеийн тамир, спортын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:24:44

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 18:22:19

Дэлгэрэнгүй..
Сант, Хархорин, Баянгол, Бүрд, Тарагт, Богд сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт /2018 оны 9 сар/
...

2018-09-11 15:53:49

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-08-29 11:19:16

Дэлгэрэнгүй..