• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:18:24

Дэлгэрэнгүй..
Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:18:03

Дэлгэрэнгүй..
Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:17:46

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:16:50

Дэлгэрэнгүй..
Хужирт сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:10:30

Дэлгэрэнгүй..
Баруунбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:10:07

Дэлгэрэнгүй..
Зүүнбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:09:11

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:08:05

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 11:57:04

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн зарим сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
...

2019-07-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..