• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Хужирт сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-12-18 12:54:37

Дэлгэрэнгүй..
Баруунбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-12-18 12:51:56

Дэлгэрэнгүй..
Зүүнбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-12-18 12:50:48

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-12-18 12:50:23

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-12-18 12:48:56

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын тэмүүлэл сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:18:42

Дэлгэрэнгүй..
Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:18:24

Дэлгэрэнгүй..
Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:18:03

Дэлгэрэнгүй..
Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:17:46

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-10-14 12:16:50

Дэлгэрэнгүй..