• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:57:37

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:56:59

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:55:54

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-23 14:32:21

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 17:09:52

Дэлгэрэнгүй..
Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 17:04:32

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 17:02:11

Дэлгэрэнгүй..
Зүүнбаян-Улаан сум цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 16:57:05

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 16:55:23

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 16:53:17

Дэлгэрэнгүй..