• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Уянга сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-23 14:32:21

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 17:09:52

Дэлгэрэнгүй..
Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 17:04:32

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 17:02:11

Дэлгэрэнгүй..
Зүүнбаян-Улаан сум цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 16:57:05

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 16:55:23

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 16:53:17

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-12-18 12:55:22

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-12-18 12:55:06

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2019-12-18 12:54:49

Дэлгэрэнгүй..