• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Бүрд, Бат-Өлзий сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын /2 / сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-09-30 12:37:21

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-03 17:29:16

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-03 17:28:21

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Уянга, Хужирт сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /2/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-03 17:27:54

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-06-09 17:25:13

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-06-09 17:20:36

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-06-09 16:33:42

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Захиргаа, санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-05-19 19:47:52

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 13:11:15

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:58:37

Дэлгэрэнгүй..