• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Захиргаа, санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-05-19 19:47:52

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 13:11:15

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:58:37

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:58:06

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:57:37

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:56:59

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:55:54

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-23 14:32:21

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 17:09:52

Дэлгэрэнгүй..
Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
...

2020-03-20 17:04:32

Дэлгэрэнгүй..