• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-06-09 17:25:13

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-06-09 17:20:36

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-06-09 16:33:42

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Захиргаа, санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-05-19 19:47:52

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 13:11:15

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:58:37

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:58:06

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:57:37

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:56:59

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:55:54

Дэлгэрэнгүй..