• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам /УИХ-ыг 2019 оны 20 дугаар тогтоол/
2019-04-05 13:01:32