• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээний хүснэгт
...

2014-03-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Иргэдээс аймаг, сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадад гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
...

2008-02-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..