• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2022 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2022-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
...

2021-12-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2021-10-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
...

2021-06-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2021-03-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дугаар улирлын мэдэ
...

2020-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2020-11-19 10:51:18

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
...

2020-11-19 10:46:26

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2020-11-19 10:43:31

Дэлгэрэнгүй..
2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2019-10-10 10:54:12

Дэлгэрэнгүй..