• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн төлөвлөлт
2020 оны төсөв батлах тухай аймгийн ИТХ-ын тогтоол
...

2020-01-30 10:50:57

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2019 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол)
...

2019-04-17 10:00:50

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2018 оны төсвийн тодотгол-1
...

2018-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2018 онд олгох иргэдийн 2017 оны ХХОАТ-ын буцаан олголтын жагсаалт, хуваарь
...

2018-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2018 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол)
...

2018-01-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол-2
...

2017-12-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол-1
...

2017-05-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2017 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол)
...

2017-01-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2016 оны төсвийн тодотгол-1
...

2016-09-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол)
...

2016-01-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..