Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн хөтөлбөрүүд
Нэр Хавсралт
1 "Нэг өрх-Нэг ажлын байр" хөтөлбөр батлах тухай татах
2 Аялал жуулчлал хөтөлбөр татах
3 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр татах
4 Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай татах
5 Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөр татах
6 Төрийн албан хаагчийн сургалт-хөгжил хөтөлбөр татах
7 Аймгийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах хөтөлбөр татах
8 Олон нийтийн оролцоот сургууль хөтөлбөр татах
9 Хүүхдэд ээлтэй аймаг хөтөлбөр татах
10 Хоршоог хөгжүүлэх хөтөлбөр татах
11 Төрөөс эрүүл мэндийн талаарх бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн хөтөлбөр татах
12 Соёлын үйлдвэрлэл хөтөлбөр татах
13 Адил боломж хөтөлбөр татах
14 Шатар хөтөлбөр татах
15 Залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөр татах
16 Стандарттай Өвөрхангай хөтөлбөр татах
17 Аймгийн ХДТ-ын хөгжлийн хөтөлбөр татах
18 Иргэний боловсрол хөтөлбөр татах
19 Арвайхээр хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр татах
20 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр татах