• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн хөтөлбөрүүд
Эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-11-20 11:18:50

Дэлгэрэнгүй..
"Цахим-Архив" дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-10-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хүмүүнлэгийн дэд хөтөлбөр
...

2019-10-23 10:24:05

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр
...

2019-10-23 10:23:15

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, хөгжил, нийгмийн батлагааг дэмжих хөтөлбөр
...

2019-10-23 10:21:11

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-09-17 10:10:22

Дэлгэрэнгүй..
2019-2022 онд хэрэгжүүлэх эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-09-17 10:09:02

Дэлгэрэнгүй..
Жендэр-ӨВ дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-04-29 10:52:04

Дэлгэрэнгүй..
Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-04-29 10:50:41

Дэлгэрэнгүй..
"Нэг өрх-Нэг ажлын байр" хөтөлбөр батлах тухай
...

2018-11-07 16:06:26

Дэлгэрэнгүй..