• Албан ёсны цахим хуудас
ЦЭРГИЙН ШТАБ

Засаг даргын Тамгын газрын цэргийн штаб нь батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцлийн үед зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр аймаг, сумын нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэргэшил арга зүйн удирдлага, туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих үүрэг бүхий цэргийн мэргэжлийн байгууллага мөн.

 

Тоо бүртгэл, нөхөн хангалт хариуцсан офицер 

 хошууч Б.Өлзийбаяр

И-мэйл хаяг: 

Ажлын утас:7032-2117

 

 

 

 

 

               

 

2018-06-06 18:18:59