• Албан ёсны цахим хуудас
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

          Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шийдвэр, Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх, мэдээлж тайлагнах, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, чадавхжуулах, гүйцэтгэл үр дүн, үр нөлөөг сайжруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Т.Үржинпүрэв

И-мэйл хаяг:Togoourjinpurev@yahoo.com

Ажлын утас: 7032-3565

 

 

Бодлогын баримт бичиг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Ишханд

И-мэйл хаяг:Ishee8814@yahoo.com

Ажлын утас : 7032-3358

 

 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Нямсэмжаан                                      

Ажлын утас : 7032-3358

 

Үндэсний болон дэд хөтөлбөр, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хариуцсан мэргэжилтэн И.Отгонцэнд

И-мэйл хаяг: i.otgooo01@gmail.com

Ажлын утас : 7032-3358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-17 12:40:49