• Албан ёсны цахим хуудас
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

             Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж ажиллана. Аймгийн хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангах, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавина.

 

z

 

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Т.ҮРЖИНПҮРЭВ

И-мэйл хаяг:Togoourjinpurev@yahoo.com

Ажлын утас: 7032-3565

 

 

 

 

 

Мэргэжилтэн Л.Ишханд

И-мэйл хаяг:Ishee8814@yahoo.com

Ажлын утас : 7032-3358

 

 

 

 

Мэргэжилтэн Ж.Отгонбаатар

И-мэйл хаяг:Otgoo_76@yahoo.com

Ажлын утас : 7032-3358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-17 12:40:49