• Албан ёсны цахим хуудас
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах, нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсөв, санхүүгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Идэрсайхан 

Ажлын утас:7032-2562

 

 

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч Д.Уранцэцэг

Ажлын утас:7032-2244

 

 

Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Р.Цэрэндэжид

И-мэйл хаяг: Tsegii0805@yahoo.com

Ажлын утас: 7032-2131

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн Ч.Болормаа

Ажлын утас: 7032-2131

 

 

Төсвийн орлого, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрдэнэзул

Ажлын утас: 7032-2131

 

 

Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Нямсүрэн

И-мэйл хаяг: nyamka_hi53@yahoo.com 

Ажлын утас: 7032-2244

 

 

Төрийн сангийн мэргэжилтэн Д.Гарьдмагнай

Ажлын утас: 7032-2131

 

 

Төрийн сангийн мэргэжилтэн Ц.Ууганбат

Ажлын утас: 7032-2244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-06-06 16:33:42