• Албан ёсны цахим хуудас
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, аймгийн 5 жилийн үндсэн чиглэл, жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон бусад бодлогын баримт бичигт үндэслэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, (эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан), хот байгуулалт, архитектур, төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин (байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх), хүнс, хөдөө аж ахуй (малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан), хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Ч.Гүнсэнхорол

И-мэйл хаяг: ch.gunsenkhorol@gmail.com

Ажлын утас:7032-3719

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын бодлого төлөвлөлт

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Дулам

И-мэйл хаяг:dulmaa_uvh@yahoo.com

Ажлын утас:7032-2293

 

 

Дэд бүтцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнхбат

И-мэйл хаяг:munkhbat.bayar@gmail.com                        

Ажлын утас:7032-2293

 

 

Хөгжлийн бодлоготөлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Н.Осоржин

И-мэйл хаяг: osorjin79@gmail.com

Ажлын утас:7032-2293

 

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Бат-Өлзий

И-мэйл хаяг:ulzii_9931@yahoo.com                              

Ажлын утас:7032-2293

 

Барилгын зураг төсөл, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Нямдалай

И-мэйл хаяг:ulzii_9931@yahoo.com                              

Ажлын утас:7032-2293

 

 

 

2018-05-20 17:44:28