• Албан ёсны цахим хуудас
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс нь Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Тус хэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал, дэд бүтэц /эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан, хот байгуулалт, архетектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, /байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/, хүнс, хөдөө аж ахуй /малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан/, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр , төсөл боловсруулах хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Ч.Гүнсэнхорол

И-мэйл хаяг: ch.gunsenkhorol@gmail.com

Ажлын утас:7032-3719

 

 

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын бодлого,

төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Дулам

И-мэйл хаяг:dulmaa_uvh@yahoo.com

Ажлын утас:7032-2293

 

 

 

 

Дэд бүтцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан

ахлах мэргэжилтэн Мөнхбат

И-мэйл хаяг:munkhbat.bayar@gmail.com                        

Ажлын утас:7032-2293

 

 

 

 

 

 

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого,

төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Осоржин

И-мэйл хаяг: osorjin79@gmail.com

Ажлын утас:7032-2293

 

 

 

Газар, байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлого,

төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Бат-Өлзий

И-мэйл хаяг:ulzii_9931@yahoo.com                              

Ажлын утас:7032-2293

 

Барилга, хот төлөвлөлтийн бодлого төлөвлөлт

хариуцсан мэргэжилтэн 

Ц.Нямдалай

И-мэйл хаяг:ulzii_9931@yahoo.com                              

Ажлын утас:7032-2293

 

2018-05-20 17:44:28