• Албан ёсны цахим хуудас
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс нь Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Тус хэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал, дэд бүтэц /эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан, хот байгуулалт, архетектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, /байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/, хүнс, хөдөө аж ахуй /малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан/, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр , төсөл боловсруулах хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

 

 

Газар, байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлого,

төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

И-мэйл хаяг:   @yahoo.com

Ажлын утас:7032-2293

 

 

 

 

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого,

төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Бадамгарав

И-мэйл хаяг:Badaa_jagaa@yahoo.com

Ажлын утас:7032-2293

 

 

 

 

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын бодлого,

төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Н.Дулам

И-мэйл хаяг:dulmaa_uvh@yahoo.com

Ажлын утас:7032-2293

 

 

 

 

Дэд бүтцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан

мэргэжилтэн Мөнхбат

И-мэйл хаяг:Б.Мөнхбат

Ажлын утас:7032-2293

 

 

 

Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр, үйлдвэрлэлийн бодлого

хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Билгүүн

И-мэйл хаяг:chbn9023@gmail.com

Ажлын утас:7032-2293

2018-05-20 17:44:28