• Албан ёсны цахим хуудас
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Хууль, эрх зүйн хэлтэс (Архивын тасагтай) нь аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагаанд хууль зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагуудтай харилцах, хамтран ажиллах асуудлыг хариуцан зохион байгуулах, Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, иргэд, олон нийтэд эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчилж, нутгийн захиргааны байгууллагуудын архивын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

 

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Отгонцэцэг

И-мэйл хаяг:oogiihzh@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3072

 

 

Хууль зүйн зөвлөгөө, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудал

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэг

И-мэйл хаяг:Moogii_9511@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3087

 

 

Хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нямсэмжаан (түр орлон гүйцэтгэгч)

И-мэйл хаяг:Natsagaa_sun@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3087

 

 

Хууль тогтоомжийн лавлагаа, хяналт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Б.Анхбилэг

И-мэйл хаяг:Ankhaa_2808@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3087

2018-05-20 17:32:35