• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн хөгжлийн сан
Улсын төсвийн 3 тэрбум, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр Усан спорт сургалтын төв 2019 онд ашиглалтад орсон
...

2020-08-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 200,0 сая төгрөгөөр Арвайхээр суманд 325 м гэрэлт гудамж ашиглалтад орж иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх таатай орчин нэмэгдлээ
...

2020-08-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 1130,4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр цамхагт гэрэл, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, камерын өргөтгөл шинэчлэл хийгдэв
...

2020-08-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ОНХС-ийн хөрөнгөөр сумдад 25 худаг шинээр гаргаж усан хангамжийг нэмэгдүүлэв
...

2020-08-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 300,0 сая төгрөгөөр Арвайхээр суманд кино театр
...

2020-08-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн хэмжээнд 2019 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 204 төсөл арга хэмжээнд 6,5 тэрбум төгрөг зарцуулагдаж, гүйцэтгэл 98,7 хувьтай байна
...

2020-08-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн хэмжээнд 2019 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 204 төсөл арга хэмжээг төлөвлөн амжилттай хэрэгжүүлсэн
...

2020-08-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын #Иргэдийн_санал-аар 2019 оны ОНХС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтыг танилцуулж байна.
...

2020-04-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын #Иргэдийн_санал-аар 2019 оны ОНХС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтыг танилцуулж байна.
...

2020-04-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын #Иргэдийн_санал-аар 2019 оны ОНХС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтыг танилцуулж байна.
...

2020-04-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..