• Албан ёсны цахим хуудас
Багуудад 4G сүлжээ нэвтэрлээ.

Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын 5, 6 дугаар баг, Хужирт сумын 2 дугаар баг, Зүүнбаян-Улаан сумын сумын 1 дүгээр баг, Богд сумын 1, 4 дүгээр баг, Хархорин сумын 6 дугаар багт 4G сүлжээ нэвтэрлээ.

2022-07-07 12:41:13