• Албан ёсны цахим хуудас
Худалдаа эрхлэгчдэд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ “E-Mongolia”-г хэрхэн ашиглах талаар мэдлэг олгох сургалт явуулж байна.
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, “E Mongolia” академиас төв захын худалдаа эрхлэгчдэд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ “E-Mongolia”-г хэрхэн ашиглах талаар мэдлэг олгох сургалт явуулж байна. Худалдаа, бизнес эрхлэгчид төрөөс лавлагаа, үйлчилгээ авахдаа заавал тухайн байгууллага руу очих шаардлагагүйгээр www.e-mongolia.mn сайтаас 657 төрлийн үйлчилгээг, e-mongolia гар утасны аппликейшнаас 144 үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой юм.

 

2022-05-11 12:02:50