• Албан ёсны цахим хуудас
Иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс Монголын Хуульчдын Холбооны Өвөрхангай аймаг дахь салбартай хамтран энэ сарын 1, 2-ны өдрүүдэд иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.
Өдөрлөгийн эхний өдөрт хууль зүйн зөвлөгөөг зорилтот бүлгийн иргэдэд хүргэх зорилгоор суурин болон явуулын нийт 5 цэгийг гаргаж, өндөр настай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, бага насны хүүхэдтэй эцэг, эхчүүдэд ойр хүрч ажиллав.
Мөн өдөрлөгийн 2 дахь өдөр төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд байрлан, төрийн захиргааны 8 байгууллагын 10 гаруй хуульч, ажилтнуудтай хамтран давхардсан тоогоор нийт 200 гаруй иргэдэд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө мэдээлэл, өглөө.

 

2022-05-03 14:58:08