• Албан ёсны цахим хуудас
Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл хуралдлаа.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл хуралдаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны чиглэлээр 10 асуудлыг хэлэлцлээ.
Энэ онд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас;
✅ Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр
✅ Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
✅ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
✅ Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
✅ Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
✅ "Ногоон ажлын байр" хөтөлбөр
✅ Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөрийг тус тус хэрэгжүүлж байна.
2022-04-29 11:02:29