• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх Ерөнхий шалгалтын цахим бүртгэл 2021.10.22-ны 09:00 цагт дуусна.

https://exam.csc.gov.mn/

2021-10-21 17:35:21