• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 6 дугаар хуралдаан болж байна.

Тус хуралдаанаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр”/2018-2022 /-ийн хэрэгжилтийн явцын тухай 2022 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлах тухай асуудлыг тус тус хэлэлцүүлж байна.

2021-10-21 17:30:38