• Албан ёсны цахим хуудас
"Төрийн байгууллагын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхэд албан хаагчдын оролцоо, манлайлал" сэдэвт сургалт арга хэмжээг цахимаар зохион байгууллаа.
Энэхүү сургалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Боловсрол, соёл урлагийн газар, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, хамтран боловсролын салбарын 100 гаруй албан хаагчдад ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өгч, туршлага солилцлоо.

 

2021-05-18 14:41:34