• Албан ёсны цахим хуудас
Хилийн цэргийн 0131 дүгээр ангид цэргийн жинхэнэ алба хаасан цэргүүд 2020 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр халагдаж ирнэ.
2020-10-16 13:14:10