• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн махны үйлдвэрүүдэд бог малын махыг 4800-5200 төгрөгөөр авч байна.

Энэ жил аймгийн хэмжээнд 1.5 сая малыг зах зээлд нийлүүлж, 400 мянган малыг хүнсний хэрэгцээнд бэлтгэх урьдчилсан тооцоо гарсан. Одоогийн байдлаар 200 мянган малыг зах зээлд борлуулж, эргэлтэд оруулаад байна. Аймаг, орон нутгаас мал, махны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүсэлт гаргасны үр дүнд манай аймгаас улсын нөөцөд 260 тонн мах бэлтгэх квотыг тогтоосон. Мөн Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдаж, дулаан аргаар боловсруулсан 40 мянган тонн махыг гандуу зуншлага тааруу аймгуудаас авч экмпортлох шийдвэр гаргасан. Экспортлох компаниас аймгийн аж ахуйн нэгж, малчидтай гэрээ хийж мал, мах авах чиглэл байна. Энэ талаар ойрын хугацаанд гэрээ хийж мал, махны борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллаж байна. Орон нутгийн махны үйлдвэрүүдэд бог малын махыг 4800-5200 төгрөгөөр авч байна.

2020-10-06 09:42:21