• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Стандарт хэмжил зүйн газраас Арвайхээр суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын халуун, хүйтэн усны тоолуурын ээлжилт баталгаажуулалтыг хийв.

Арвайхээр суманд усны тоолуурын баталгаажуулалтын ажил хийгдэж дууслаа

Аймгийн Стандарт хэмжил зүйн газраас Арвайхээр суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын халуун, хүйтэн усны тоолуурын ээлжилт баталгаажуулалтыг хийв. Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалын дагуу аж ахуйн нэгжийн халуун, хүйтэн усны тоолуурыг 2 жил тутамд 1 удаа баталгаажуулдаг.

 

 

2020-07-07 18:35:49