• Албан ёсны цахим хуудас
Хувь хүний орлогын албан татвар төлөгч 1491 иргэний 713.5 сая төгрөгийн буцаан олголтыг 2020 оны 4 дүгээр сард багтааж бүрэн олгохыг аймгийн Засаг дарга холбогдох байгууллагуудын удирдлагуудад үүрэг болголоо.

Хувь хүний орлогын албан татвар төлөгч 1491 иргэний 713.5 сая төгрөгийн буцаан олголтыг 2020 оны 4 дүгээр сард багтааж бүрэн олгохыг аймгийн Засаг дарга холбогдох байгууллагуудын удирдлагуудад үүрэг болголоо.

 

2020-04-21 18:21:34