• Албан ёсны цахим хуудас
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн ажилчид энэ оны 4 дүгээр сарын 8-наас10-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хот болон Орхон аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судаллаа.
2020-04-15 16:36:24