• Албан ёсны цахим хуудас
Онцгой байдлын газрын алба хаагчдад танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ISO 45001:2018, ISO 31000:2010 болон ISO 26000:2010 стандартыг танилцуулах 1 дүгээр шатны сургалтыг Онцгой байдлын газар, Гал түймэр унтраах, аврах 12, 45 дугаар анги, Эрэн хайх, аврах салбарын алба хаагчдад танхимын сургалт зохион байгууллаа.

2020-04-10 11:39:46