• Албан ёсны цахим хуудас
Сумдын эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн зөвлөгөө өгөх утас 24 цагаар ажиллаж байна.
2020-03-13 11:29:39