• Албан ёсны цахим хуудас
Арвайхээр сумын хэмжээнд бүсчилсэн хяналтын 12 пост гарган хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн хулгайн замаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг ДРОН-оор илрүүлэн ажиллаж байна.

Арвайхээр сумын хэмжээнд бүсчилсэн хяналтын 12 пост гарган хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн хулгайн замаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг ДРОН-оор илрүүлэн ажиллаж байна.

2020-02-28 11:56:03