• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг дарга нартай гэрээ үзэглэх арга хэмжээ 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр Нутгийн удирдлагын ордны Сүлд танхимд зохион байгуулагдана.

Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг дарга нартай гэрээ үзэглэх арга хэмжээ 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр Нутгийн удирдлагын ордны Сүлд танхимд зохион байгуулагдана. 

2020-02-13 18:33:04