• Албан ёсны цахим хуудас
Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга нарын нэгдсэн сургалт 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр Нутгийн удирдлагын ордонд болно.

Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга нарын нэгдсэн сургалт 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр Нутгийн удирдлагын ордонд болно.

2020-02-13 18:31:36