• Албан ёсны цахим хуудас
Бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосонтой холбогдуулан олон нийтийг хамарсан урлаг, спортын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх, цахим тоглоомын газар, интернет кафе зэрэг бусад сургалтын үйл

Бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосонтой холбогдуулан олон нийтийг хамарсан урлаг, спортын  нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх, цахим тоглоомын газар, интернет кафе зэрэг бусад сургалтын үйл ажиллагааг түр хаах, сургууль, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг албан байгууллага, олон нийтийн болон үйлчилгээний газраар дагуулж явахгүй байх, энэ талаар иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэх, сурталчлах, худалдаа үйлчилгээний төв зах, иргэдэд үйлчилдэг бусад худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарьт хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн газар Мэргэжлийн хяналтын газар, сумдын Засаг дарга нарт даалгав.

 

2020-01-30 13:41:06