• Албан ёсны цахим хуудас
Хүүхдийн амбулаторийн үзлэгийг гэрийн эргэлтэд бүрэн шилжүүлж ажиллахад зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга нарт,

Хүүхдийн амбулаторийн үзлэгийг гэрийн эргэлтэд бүрэн шилжүүлж ажиллахад зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга нарт,

 

 

2020-01-30 13:40:28