• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг дарга отрын бүс нутгуудад ажиллаж, малчдынхаа санал хүсэлтийг сонсож, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэлээ.

Аймгийн Засаг дарга отрын бүс нутгуудад ажиллаж, малчдынхаа санал хүсэлтийг сонсож, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэлээ.


 

2020-01-30 11:56:45