• Албан ёсны цахим хуудас
Монгол улс 10 жил тутамд хүн ам, орон сууцны тооллогыг зохион байгуулдаг билээ. Өнөөдөр улс орон даяар хүн ам, орон сууцны 11 дэх удаагийн тооллого эхэлж байна.

Монгол улс 10 жил тутамд хүн ам, орон сууцны тооллогыг зохион байгуулдаг билээ. Өнөөдөр улс орон даяар хүн ам, орон сууцны 11 дэх удаагийн тооллого эхэлж байна.

2020-01-09 17:47:09