• Албан ёсны цахим хуудас
2020 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс эхлэн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж эхлэхийг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсрол, соёл, урлагийн газраас мэдэгдлээ.

2020 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс эхлэн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж эхлэхийг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсрол, соёл, урлагийн газраас мэдэгдлээ.

2020-01-06 17:29:36