• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл 2020.01.01-нээс 2020.01.30-ны хооронд явагдана. Шалгалтыг 2020.02.07-ноос 2020.02.17-ны хооронд зохион байгуулна. 2020.02.07-ноос 2020.02.17-ны хооронд зохион байгуулна.

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл 2020.01.01-нээс 2020.01.30-ны хооронд явагдана. Шалгалтыг 2020.02.07-ноос 2020.02.17-ны хооронд зохион байгуулна.

2020.02.07-ноос 2020.02.17-ны хооронд зохион байгуулна.

2020-01-02 13:31:07