• Албан ёсны цахим хуудас
Манай аймаг улсын хэмжээнд ямааны тоогоор хоёрдугаарт, хонин сүргийн тоогоор гуравдугаарт, адууны тоогоор дөрөвдүгээрт, үхрийн тоогоор тавдугаарт эрэмблэгдэж байна.

Манай аймаг улсын хэмжээнд ямааны тоогоор хоёрдугаарт, хонин сүргийн тоогоор гуравдугаарт, адууны тоогоор дөрөвдүгээрт, үхрийн тоогоор тавдугаарт эрэмблэгдэж байна. 

2020-01-02 11:18:48