• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын шинэ барилгын нээлтийн арга хэмжээ 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11:00 цагт болно.

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын шинэ барилгын нээлтийн арга хэмжээ 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11:00 цагт болно. 

2019-11-18 19:45:18