• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын шинэ конторын барилгын нээлтийн арга хэмжээ 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 12:00 цагт болно.

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын шинэ конторын барилгын нээлтийн арга хэмжээ 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 12:00 цагт болно. 

2019-11-18 19:40:46