• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан "Аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөл", "Аймгийн залуучуудын салбар зөвлөл" хуралдлаа.

Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан "Аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөл", "Аймгийн залуучуудын салбар зөвлөл" хуралдлаа. 

2019-11-01 17:02:15